Algemene informatie

Ingeschreven in het Verenigings - Register van de kamer van Koophandel te Breda
onder Nr. V281298 Rabobank rek. IBAN: NL56RABO 0144991446

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter:
Open possitie

Penningmeester
R Bals
Kalmoesberg 52
4708 KM Roosendaal

 
Secretaris
J. Haverkamp
Laan van Luxemburg 29
4701 CA Roosendaal
0165-552091


Bestuurslid
G. Elst
Morelberg 28
4708 NL Roosendaal
0165-558208
 
Bestuurslid
G. Meesters
Lenaertsstraat 29
4724 AL WOUW
0165-304552

Bestuurslid
E.Reuvers
Plantagebaan 180
4725 AE Wouwse Plantage
0652642140

Kledingbeheer / Bus
Piet Verhaerdt
Rozenhof 5
4725AK Wouwse Plantage
0165-379707
 
Websitebeheerder
S.Reuvers
Plantagebaan 180
4725 AE Wouwse Plantage
0165-329027
 
 
Ereleden
Adri van Dorst
Stan van de Boom
Jan Buermans
Christ Boden Sr.
Jos Buermans
Wieger Broodwinner
Jan Vries
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jan Poldermans
Piet Boden
Anton Jacobs
Henk Baselier 
Cees Machielse
Theo van Hulle