Dit is de privacyverklaring van RTC Zomerlust, gevestigd te Wouwse Plantage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 40281298.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons, niet op deze website maar wel als je lid van RTC Zomerlust bent of wordt. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@rtc-zomerlust.nl

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen als je lid bent of wordt, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Geslacht
Uitvoering van het lidmaatschapGedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Bestuur RTC Zomerlust
Versturen digitale berichten, informeren ledenVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van het lidmaatschapZolang als men aangemeld is als lidNiet van toepassing
Publicatie website en overig promotiemateriaalVoornaam
Achternaam
Foto
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokkenOpenbaar
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenisVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.Niet van toepassing


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij RTC Zomerlust daartoe wettelijk verplicht wordt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt als lid het recht RTC Zomerlust te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens

RTC Zomerlust treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen

Indien je als minderjarige lid wilt worden, dan is een expliciete toestemming van je ouder of voogd nodig.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van RTC Zomerlust. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. RTC Zomerlust raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de privacy beleid

RTC Zomerlust past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. RTC Zomerlust raadt dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal RTC Zomerlust je per e-mail of via de website te informeren. 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of RTC Zomerlust of indien je een verzoek hebt tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     Secretaris RTC Zomerlust

E-mail:                         info@rtc-zomerlust.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.